ชื่อบริษัท   :    บริษัท เดอะคลีนิคคอม เน็ตเวิร์ค จำกัด
 
วันที่ก่อตั้ง :    21  กุมภาพันธ์ 2545

ผู้ก่อตั้ง      :      นายสมนึก พัฒน์ทอง
                          นายเชิดชัย จาตุรันต์เรืองศรี 
                          นายสมชิต จิรเสาว์ภาคย์

ที่อยู่           :     55/87-88 หมู่ที่ 4   ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง
                         สาย 36 บางนา-ตราด   ตำบลเชิงเนิน
                         อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

โทรศัพท์ 0-38865277,865288  โทรสาร 038-948209

เว็บไซท์ :        http://www.ccn.co.th     http://www.clinicbio.com     http://www.clinicsolar.com 


ความเป็นมา :   ร้านคลีนิคคอม  ก่อตั้งเมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2540  ตั้งอยู่ เลขที่ 2/2 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จุดประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อจำหน่ายและซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด โดยเน้นการให้บริการแก่สมาชิกภายในกลุ่มและผู้ใช้ทั่วไป รวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอกทั่วไปอีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจน ลักษณะการให้บริการแบบเป็นกันเอง เรียบง่าย ราคาย่อมเยาว์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า จึงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับภาวะเศรษฐกิจในยุคนั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีกับการเจริญเติบโตของกิจการ  ทำให้เราต้องขยายที่ทำการใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าและการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น  จึงได้ดำเนินการก่อตั้ง

ห้างหุ้นส่วนสามัญคลีนิคคอม  เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 16/10 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อตอบสนองและรองรับลูกค้าทั่วไปและนิติบุคคล ดำเนินการขยายงานบริการ ด้านงานซ่อมบำรุงรักษา งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นภาครัฐและองค์กรเอกชนจำนวนมาก ที่มาใช้บริการ บวกกับความทุ่มเทในการทำงานให้บริการ เราจึงเป็นหนึ่งในผู้นำ ของการให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง จากการขยายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และขยายขอบเขตการให้บริการกว้างขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง

บริษัทเดอะคลีนิคคอมเน็ตเวิร์คจำกัด  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 ตั้งอยู่  เลขที่ 16/12 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลักษณะธุรกิจ :  บริษัท เดอะคลีนิคคอม เน็ตเวิร์ค จำกัด  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ  ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง บริการซ่อมบำรุงรักษา (MA) การวางระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย โดยแบ่งธุรกิจเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

1.  กลุ่มงานระบบเครือข่าย ( Network Unit ) ให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระบบ LAN WAN , Internet  มี 2 หน่วยงานหลักคือ หน่วยงานติดตั้ง ( Installer ) และ ซิสเต็ม ( System)
2.  กลุ่มงานด้าน  IT Products  เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงชั้นนำ เช่น IBM COMPAQ , ACER , Hewlett-Packard ฯลฯ ตลอดจนเครื่อง Local Brand  “ CLINIC”
3.  กลุ่มงานด้าน  IT Service  ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์  มอนิเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4.  กลุ่มงานด้านงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระยะสั้น  และระยะยาว

นโยบายหลัก : 
1.  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
2.  สร้างพันธมิตรกลุ่มธุรกิจในระดับจังหวัดและระดับภาค
3.  ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยคำนึงความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก
4.  จำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม
5.  ช่วยเหลือสังคมในการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป การช่วยเหลือต่อสถานศึกษาในรูปแบบของการให้ความรู้กับบุคคลากรขององค์กร  
     
เป้าหมาย :  รองรับการขยายตัวของระบบไอที ในระดับจังหวัดและระดับภาค

ผลิตภัณฑ์ที่  Network : Alliedtelesyn , 3COM , Anterasys , Cisco , AVAYA , SMC , AMP , Link ,  Siemon

จำหน่าย : Optical Fiber
PC Server : Compaq , Hewlett-Packard , IBM
Peripherals : Hewlett-Packard Printer / Scaner , Seagate , INTEL , AMD , CANON  
   
   
   
HOME  |  PRODUCTS  | SERVICE  | SUPPORT  | WEBBOARD  | REFERENCE  | ABOUT US  | CONTACT