บริษัท เดอะคลีนิคคอม เน็ตเวิร์ค จำกัด  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบกล้องวงจรปิดพลังงานทดแทน อาทิ  ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าพลังงานลม เครื่องผลิตไบโอดีเซล 
     เราเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบพลังงานทดแทนมากว่า 15 ปี สินค้าที่จำหน่ายประกอบด้วย :-
   1. ระบบเครือข่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งการเชื่อมต่อระยะไกล้และระไกล ( LAN,WAN) ระบบการเชื่อมต่อด้วยใยแก้วนำแสง(FiberOptic) ระบบเชื่อมต่อด้วยสายทองแดง (UTPCable) ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ( Wireless Network) ออกแบบเครื่องแม่ข่าย(Server) ตลอดจนการซ่อมบำรุง และ ปรับปรุงระบบเครือข่าย( Upgrade Network) เป็นต้วแทนสินค้าระบบเครือข่ายชั้นนำ อาทิ Cisco, Linksys,HPProcurve,
Interlink Cabling Sysem,AMP,IBM,SMC,Microsoft เป็นต้น
 2. ระบบกล้องวงจรปิด( CCTV System) ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะ ระบบกล้องวงจรปิดเพื่องานจราจร ระบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับระบบกล้องวงจรปิด  สินค้าแบรนชั้นนำหลายยี่ห้อ เช่น SANYO SONY AVTECH VIVOTEK 
 3.ก้าวใหม่ของบริษัท คลีนิคคอม เน็ตเวิร์ค ทีมุ่งมั่นพัฒนาวิจัย และทดสอบ มานานกว่า 3 ปีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและผ่านการทดลองใช้งานจริง คือ สินค้า กลุ่มพลังงานทดแทน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอิทิตย์ (Solar Syetem) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ( Wind Turbine) เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (BIO DIESEL) เป็นตัวแทนสินค้าชั้นนำและสินค้าที่ คลีนิคคอม เน็ตเวิร์ค วิจัยและพัฒนาขึ้นมา เช่น ระบบติดตามดวงอาทิตย์  ( Solar Tracking System) แผงโซล่าเซล SHARP, SOLARTRON,KYOCERA เครื่องควบคุมการชาร์ต จากประเทศอเมริกา เช่น Xantrex , Outback,Moringstar,Blue Sky เป็นต้น

 

 

 

 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
HOME  |  PRODUCTS  | SERVICE  | SUPPORT  | WEBBOARD  | REFERENCE  | ABOUT US  | CONTACT